Năng lực sản xuất

Dàn máy móc hiện đại, đồng bộ

Dàn máy móc sản xuất, dây chuyền hiện đại tại nhà máy AG Việt Nam